Фабричко снабдување --- Нема посредник --- Достапно OEM/ODM

OEM/ODM

ОЕМ/ОДМ процесен јазол

about-us

(1) Потврда за распоред на ЛОГО

(1) LOGO layout confirmation

(2) Примерок за плаќање со нарачка

(2) Sample order payment

(3) Производство на примероци

(3) Sample production

(4) Тестот за примерок е завршен

(4) Sample test completed

(5) Потврда за нарачка за серија

(5) Batch order confirmation

(6) Аванс за сериска нарачка Плаќање

(5) Batch order confirmation

(7) Масовното производство заврши

(7) Mass production completed

(8) Платете ја конечната исплата на нарачката за серија

(8) Pay the final payment of the batch order

(9)Пратка / знак за прием

(8) Pay the final payment of the batch order